Groter dan ons hart

Pieter Raaijmakers

8 Februari 2019

Religies en oorlog

Een van de veelgehoorde argumenten waarmee mensen “geloof” afzweren, is, dat het de oorzaak is van veel oorlogen. En dat is ook zo. Geloof is oorzaak van alles. Alles wat ons motiveert, alles wat ons in beweging zet, dus ook alles wat tot oorlog aanzet, wordt veroorzaakt door “geloof”. De vraag is daarbij natuurlijk “Welk geloof?” Je hebt het spontane geloof van alle mensen (die zich eventueel atheïst noemen) en de institutionele vormen die wij er van kennen. Ik noem even de drie grootste: Islam, Jodendom en Christendom. En ik zal niet ontkennen dat de Tien Geboden, die door alledrie erkend worden, vaak door mensen geschonden worden. Bijvoorbeeld; “Gij zult de Naam van God niet lichtvaardig gebruiken.” Hoeveel oorlogen zijn er inderdaad niet gevoerd “in Naam van God”, terwijl Hij er waarschijnlijk niets mee te maken wil hebben? En dan heb ik het nog niet gehad over “Gij zult niet doden”. Maar als we het over “schending” hebben, dan gaat het over -wat mensen ermee doen- en daar kun je “het geloof” niet op aanwijzen. De Tien Geboden zijn voortgekomen uit een “institutionele” religie maar bedoelen toch echt een wereld in te richten die vrede voor alle mensen impliceert. Maar een wereld van vrede voor alle mensen betekent natuurlijk niet dat iedereen zomaar kan doen en laten wat hij of zij wil.

Ik ben natuurlijk geen geleerde op het gebied van de macro-sociologie, maar mij lijkt dat het geweld tussen de volkeren een kwestie is van een heel ander soort geloof. Het geloof in macht en noodzaak te overleven, ofwel geloof in geld. Ten diepste komt het neer op geloof in zelfbehoud.

De vraag is dus niet of het geloof oorlog veroorzaakt, maar welk geloof ons van oorlog af kan houden. Persoonlijk kan ik daar niet anders op antwoorden dan met het geloof in de mensgeworden God; Jezus Christus.