Groter dan ons hart

Pieter Raaijmakers

27 Januari 2019

“Ik ken die man niet!”

Ik ben weer eens flink geraakt door een passage uit het boek “De Heer”, van Romano Guardini. Het stelt, in de ogen van velen, misschien niet zoveel voor, maar voor mij is het toch weer een soort “eye-opener”.

Ik had altijd een beetje het gevoel dat Petrus een lafaard is als hij zegt dat “Hij die man niet kent”. Maar eigenlijk spreekt hij wel de waarheid, want hij kent Hem inderdaad niet en daarom is hij nog altijd zo bang. Als Jezus gevangen genomen wordt, zijn ze niet laf dat ze deze geweldige Jezus in de steek laten, maar ze zijn het geloof kwijt in degene die ze meenden dat Jezus moest zijn; Een succes. Ze dachten Jezus te kennen, maar ze kenden Hem nog helemaal niet! Zo ook wij; Wij denken Hem (na al die jaren dat we ons met Hem bezig houden) misschien te kennen, maar kennen wij Hem echt?

En wat zegt het over mijn eigen angsten waar soms lafheid uit voortkomt? Jezus leren kennen, beter nog dan Petrus Hem kende, daar gaat het om!