Groter dan ons hart

Pieter Raaijmakers

11 Februari 2019

Het wonder van de taal

ﬡ  

Hierboven staat de eerste letter van het hebreeuwse alfabet. Het schrift waaruit  bv. het scheppingsverhaal bestaat. Hebreeuwse letters hebben tegelijk een letterbetekenis, een cijferbetekenis, een beeld en een naam. De letterbetekenis is moeilijk aan te geven. Het is een medeklinker (hebreeuws schrift kent alleen medeklinkers). Maar zeg voor het gemak maar even dat het de letter “A” is. Als cijferbetekenis heeft de eerste letter natuurlijk als waarde 1. Wie of wat is één? Alleen God is EEN! Dus de eerste letter, is de letter voor God. En omdat over God rechtstreeks niets te zeggen valt, begint de Bijbel niet met die 1ste letter, maar met de 2e letter van het hebreeuwse alfabet, de beth, de "B", die natuurlijk als cijferwaarde ook 2 heeft. En dat  gaat toevallig (?) over twee scheppingsverhalen die spreken over de "twee-heid"; licht en donker, hemel en aarde, land en zee, man en vrouw......

De volledig uitgeschreven naam van de letter is AL(e)F, waarvan de cijferwaarde is 1 + 30 + 80 = 111; Drie keer Een!  Het kan geen verwijzing zijn naar de Heilige Drie-eenheid want daar sprak men toen zo nog niet over, maar het is natuurlijk wel grappig c.q. frappant.

De naam van de mens is als volgt geschreven AD(a)M. Haal je van het woord voor “mens” de eerste letter, de Godsletter, af, dan houd je D(a)M over, hetgeen “bloed” betekent!?.        

Er is nog heel veel meer met die eerste letter aan de hand maar dan zou je er een serieuze studie van moeten maken. Mijn bedoeling is alleen om aan te geven dat het scheppingsverhaal nog veel wonderlijker is dan dat de nederlandse vertaling laat zien.