Groter dan ons hart

Pieter Raaijmakers

25 Januari 2019

Groter dan ons hart

Groter dan ons hart

OVER DE NAAM

De naam van deze website is ontleend aan een lied van Huub Oosterhuis en Antoine Oomens dat mij diep geraakt heeft toen ik op zoek was naar een fundament onder mijn leven. Het is maar de halve zin want eigenlijk staat er “Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart”. Het gaat over een Gij die geen naam heeft maar wiens betekenis ons, mijn hart, ver overstijgt.

OVER MIJ

Ik ben Pieter Raaijmakers, van “paplepelkatholiek” geworden tot “fundamenteel katholiek”. Natuurlijk weet ik dat dat woord aversie oproept omdat het tegenwoordig direct in verband gebracht wordt met terrorisme, maar ik bedoel het in de zin zoals van Dale het omschrijft “betreffende de grondbeginselen”. Eigenlijk klopt het ook weer niet helemaal want als ik echt een fundamenteel katholiek zou zijn, dan was ik een heilige. Dat zou ik wel willen, maar ik ben er verre van.


OVER GOD

Als iemand mij vraagt “Geloof jij in God” (meestal vraagt men: “Geloof jij nog in God?”, hetgeen suggereert dat dat snel over zal zijn als ik eenmaal wijs geworden ben), dan zeg ik altijd: “Het ligt eraan wat jij daarmee bedoelt”. Want zeg ik “ja”, dan heb ik grote kans dat ik van meet af aan in een verkeerd hokje geplaatst wordt. Zeg ik “nee”, dan ontken ik ten onrechte Degene die “groter is dan ons hart”. Wat dit aangaat voel ik me wel thuis bij de joodse naam voor God, YHWH. Onuitspreekbaar, omdat God zelf niet in woorden of een naam te vangen is. Het eerste gebod luidt dan ook niet voor niets “Gij zult van de Heer uw God geen beeld maken”. Daarmee worden niet alleen allerlei af-beeldingen bedoeld, maar ook ver-beeldingen. God is een mysterie en Hij moet dat zijn omwille van de vrijheid van de mens. 

OVER DE BEDOELING

Wat ik met deze site wil doen is tegenwicht bieden aan de verwarrende en vaak onjuiste informatie die via de hedendaagse media verspreid wordt, als het gaat over geloof en zeker over de katholieke Kerk. Ik heb dat ook wel eens geprobeerd via een ingezonden brief in de krant, maar die werd dan zo ingekort en vervormd dat er slechts een karikatuur van mijn betoog overbleef. Dat doe ik dus nooit meer. Ik hoop dat ik via deze weg mensen kan inspireren om verder te zoeken in de schatkamers van geloof en zich niet te laten verblinden door sommige media.

OVER DE VORM

U kunt op deze site drie sporen vinden. In de rubriek Over van alles, vindt u diverse artikeltjes die ik de moeite waard acht voor mensen die nadenken, filosoferen zo u wilt, over het leven. Soms zal daar een reactie op een krantenartikel bij staan, soms een bijdrage van een derde, die ik overgenomen heb.

In de rubriek Over de Kerk, vindt u zaken die rechtstreeks over God, Jezus en de Kerk gaan.

En tenslotte in de rubriek Preken vindt u, zoals het woord het zegt, een groeiende serie preken die ik gehouden heb in één van de kerken van de parochies St. Petrus in Uden en H. Willibrordus in Oss.