Groter dan ons hart

Pieter Raaijmakers

27 Januari 2019

4e zondag door het jaar C 2019

Jeremia 1,4-19, 1 Kor. 12,31-13,13, Lucas 4, 21-30

Vandaag lezen we eindelijk weer eens de tekst die we vroeger vaak hoorden bij een huwelijk. Want, helaas, er wordt bijna niet meer getrouwd dus het beroemde hooglied van de liefde uit 1 kor. 13 horen we ook nog zelden. Eigenlijk is het een tekst om thuis rustig te gaan zitten lezen en over te mijmeren, want er zit alles in.

Het allerbelangrijkste zegt Paulus dat is de Liefde. Al kun je alles, al heb je alles, al weet je alles, als je geen liefde hebt, ben je niets. Als je geweldige gave om te spreken niet voortkomt uit liefde, dan kun je net zo goed je mond houden. Als liefde niet de drijfveer is waarmee je een zaak runt, dan kun je misschien een hoop geld verdienen, maar tenslotte heb je niets. Maar wat is liefde eigenlijk? Radio en TV lijken er bol van te staan. Zoveel films, zoveel liedjes worden gemaakt allemaal met liefde als centrale thema. Maar weten we daardoor wat liefde is? Liefde is, en het is Thomas van Aquino die dat zo verwoord heeft, liefde is -het goede willen voor de ander-. Gewoon willen dat de ander het goed heeft, omwille van die ander zelf. Niet omdat jij ervoor gezorgd hebt dat die ander het goed heeft, want dáár kan nog een vorm van zelfzucht of eigenbelang in zitten; “Kijk mij eens”.Nee liefde is het goede willen voor de ander, ongeacht waar het vandaan komt. En dan horen we daar eigenlijk de Godsnaam al in doorkomen. Want God zelf is Liefde, en Hij wil enkel het goede voor ons. Maar dan vervolgt Paulus door met een pijnlijke precisie aan te wijzen waar het bij ons vaak mis gaat.

De liefde is niet afgunstig………(En wij…?)

De liefde praalt niet………(En wij……?)

De liefde laat zich niet kwaad maken……..(En wij…..?)

De liefde rekent het kwade niet aan……….

Is het niet een onuitroeibare reactie van de meesten van ons, om, als er iets verkeerds gebeurt, juist meteen naar de ander te wijzen; “Ja maar hij ….Ja maar zij….!” God is Liefde hebben we net gezegd en uit Liefde voor ons heeft Hij Zijn meestgeliefde aan ons gegeven. Om ons te waarschuwen, om ons te redden. Vorige week hoorde we nog het enthousiasme van het volk, toen Jezus hen een nieuwe wereld beloofde. Vandaag slaat achterdocht al om in haat, als Jezus zegt dat die beloofde wereld ook om bekering vraagt. Het volk verheugt zich niet in de waarheid. Het wil de waarheid niet kennen en ze willen zich al meteen van Hem ontdoen. Veelbetekenend is het laatste zinnetje; “Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok”. Soeverijn. Niet bang, geen ruzie aanwakkeren, geen discussie voeren, gewoon; midden tussen hen doorgaan en vertrekken. Zijn laatste dagen klinken hier al mee. Hoe Hij tijdens, wat Zijn proces heet, Zijn mond niet open doet, maar soeverijn de haat van de wereld op zich laat neerdalen. Als dat geen Liefde is! Heel veel om over na te denken.

Ik ben dit jaar bezig met een boek van Romano Guardini uit 1958. Een oud boek misschien, maar God verandert niet. Guardini verschafte mij een heel nieuw inzicht ten aanzien van de apostel Petrus. U weet dat Petrus Jezus verloochent als het spannend wordt. “Ik ken die man niet”., roept hij. En ik vond dat altijd een beetje laf. Maar nu denk ik; Petrus sprak de waarheid. Hij kende Jezus niet echt. Petrus liep nog altijd met zijn eigen beeld rond van Jezus. Met zijn eigen verwachtingen en belangen; dat Jezus een groot leidsman zou worden en Petrus zelf een van zijn belangrijkste medewerkers. Maar hij kende niet de Jezus die als een misdadiger, kompleet mislukt aan het kruis zou eindigen. En Hij kende al helemaal niet de Jezus die uit de dood zou opstaan.

De vraag aan ieder van ons is dus; hoe kennen wij Jezus? Wat verwachten wij, wat eisen wij misschien wel, van Hem? Als de Bijbel over “kennen” spreekt dan wordt er vaak veel meer bedoeld dan dat je een bepaalde persoon kunt aanwijzen. Adam “kende” zijn vrouw Eva staat er nog in de oude Statenvertaling en Kain en Abel werden geboren. “Kennen” in bijbelse zin betekent gemeenschap hebben. Zo meteen mogen wij het Lichaam van Christus “kennen”, gemeenschap zijn met Hem die Liefde is. Maar kennen wij Hem ook echt? Laten we dan zo leven en bidden dat we Jezus echt mogen leren kennen.

Want wie Jezus kent, weet wat Liefde is.

Amen.